marleenblogt

Weg met de schrijftips!

Weg met die overbodige schrijftips die je ooit leerde en nog steeds koestert. Zorg liever dat je zin en onzin kunt onderscheiden bij het redigeren of schrijven van teksten.

Weg met die overbodige schrijftips die je ooit leerde en nog steeds koestert. Zorg liever dat je zin en onzin kunt onderscheiden bij het redigeren of schrijven van teksten. 

Ben je bang om op fouten te worden gewezen in je tekst? Dan ben je in goed gezelschap. Als beroepsschrijvers overkomt het ons ook regelmatig: opdrachtgevers of geïnterviewden die ons fijntjes wijzen op ‘fouten’ in onze tekst. Tja, daar sta je dan met je academische titel in taalbeheersing en twintig jaar ervaring met schrijven en redigeren. Dan heb ik wel even wat uit te leggen. Bij deze: de zes meest voorkomende onzintips en hun zinnige alternatieven.

1. ONZIN: Gebruik korte zinnen, want die zijn begrijpelijker dan lange zinnen.

-> ZIN:

(a) Voor een prettig leesritme wissel je korte en lange zinnen met elkaar af.

(b) Lange zinnen zijn niet per se complex. Denk maar aan opsommingen: niks ingewikkelds aan. Let echter wel op de regellengte: boven de pakweg 15 woorden neemt de leesbaarheid sterk af.

(c) Korte zinnen zijn niet per se begrijpelijker. Je bevordert de begrijpelijkheid door de relatie tussen de zinnen expliciet te maken. Vergelijk bijvoorbeeld de twee korte zinnen [Ze gaf weinig geld uit aan kleding. Ze werd donateur van AZG.] met de langere zin [Ze besloot weinig geld aan kleding uit te geven, zodat ze donateur kon worden van AZG].

2. ONZIN: Schrijf altijd actief, vermijd de lijdende vorm.

 -> ZIN: De lijdende vorm kan juist enorm functioneel zijn. Je houdt de focus van de zin waar je ‘m hebben wilt. Herschrijven in de actieve vorm kan juist afleiden van de boodschap. Laat je overtuigen door de voorbeelden in mijn blog ‘Leve de lijdende vorm!’.

3. ONZIN: Vermijd herhaling van woorden.

-> ZIN: Natuurlijk is het afwisselender om met synoniemen te werken. Uiteraard levert het leukere teksten op als je niet steeds woorden herhaalt. Toch is het raadzaam om ook deze regel niet strikt toe te passen bij schrijven of redigeren. Denk aan teksten op B1-niveau: laagopgeleide lezers zijn gebaat bij eenvoud. Ook voor zoekmachinescores kan herhaling gewenst zijn, hoewel… Dit advies heeft meer haken en ogen dan je denkt: zie bijvoorbeeld aflevering 2 van de minicursus SEO van Redactieprofs.

4. ONZIN: Wij en zij is netjes, we en ze is plat.

-> ZIN: Wij en zij gebruik je voor nadruk, zoals in [Wij hanteren geen verouderde schrijfregels, maar zij denken daar anders over.] Voor alle andere situaties volstaan we en ze.

5. ONZIN: Begin een zin nooit met En (Maar, Of)…

 -> ZIN: Maar natuurlijk mag je een zin met En, Maar of Of beginnen. Het staat de begrijpelijkheid niet in de weg en kan de stijl ten goede komen. Lees maar wat collega Jeroen erover schrijft in een van de meest gelezen blogs ooit van Redactieprofs: En? Mag je een zin met En beginnen?

6. ONZIN: Schrijf cijfers 1 t/m 20 in letters, schrijf hogere getallen in cijfers.

 -> ZIN: Laat je keuze afhangen van de context. In een alinea waarin allerlei getallen staan, is het voor de lezer gemakkelijker om ze te vergelijken als ze allemaal in cijfers staan. In een citaat is het juist logischer om een (rond) getal in letters weer te geven. Op de site van Onze Taal vind je hierover prima suggesties.

De moraal van dit verhaal: laat je niet gek maken door schrijftips. Kijk goed naar de context en gebruik je eigen verstand.

Dit blog publiceerde ik eerder op www. redactieprofs.nl.