marleenblogt

Hoera voor de lijdende vorm!

Laat workshopwijsheden geen dogma worden. Zet de lijdende vorm strategisch in.

‘Vermijd de lijdende vorm’ is misschien wel het meest gegeven schrijfadvies. Inderdaad, een lijdende zin kan ambtelijk en vaag overkomen. Maar laat workshopwijsheden geen dogma worden: hieronder drie uitstekende redenen om de lijdende vorm strategisch in te zetten.

Blijf to-the-point

Als de handeling centraal staat, leidt het benoemen van de ‘uitvoerder’ van de handeling alleen maar af. Soms is die uitvoerder onbekend of in de betreffende context onbelangrijk, zoals in:

  • Het is mogelijk dat u niet direct geplaatst kan worden.
  • Van oudsher werd ‘kosteloos’ zonder tussen-n geschreven.

Behoud de focus

Met de lijdende vorm houd je de focus waar je ‘m hebben wilt: goed voor de samenhang in de tekst. Een lijdende constructie kan een passage bovendien een lekker leesritme meegeven:

  • Welkom in ons nieuwe kantoor! Het is/werd ontworpen door …
  • Goed nieuws, die recessie. Eindelijk worden mensen gedwongen hun levensstijl te matigen.

Schep afstand

Je kunt een boodschap correcter, vriendelijker, minder bevoogdend of diplomatieker brengen met behulp van de lijdende vorm. De lijdende vorm schept de gewenste afstand tussen de handeling en degenen die erbij betrokken zijn:

  • Na twee weken hoort u of uw tbs wordt verlengd of beëindigd.
  • De behandeling is erop gericht uw stoornis onder controle te brengen.