Redigeren

Redigeren kan op allerlei niveaus. Wat wil je bereiken met je tekst? Afhankelijk van je doel kies je welk redigeerniveau je wilt en welke tekstingrepen of feedback je nodig hebt om je tekst te versterken. Ik denk daarover graag met je mee en laat je vooraf zien wat ik voor je kan doen en wat dat gaat kosten.

Zo werkt het:

  1. Vertel me waar je de betreffende tekst voor wilt gebruiken.
  2. Stuur mij de tekst en ik stuur je een ‘redigeerproef’ van een passage terug. Dan kun je zien hoe je tekst gaat worden met het gekozen redigeerniveau.
  3. De proeftekst maakt meteen duidelijk hoeveel tijd ik nodig heb om het hele document op de door jou gewenste wijze te bewerken. En dus wat het gaat kosten.

Op al deze niveaus kan ik je tekst redigeren:

  1. woord- en zinsniveau (spelling, formuleren)
  2. alineaniveau (structuuraanpassingen voor een betere opbouw, evt. kopjes toevoegen)
  3. argumentatie (feedback in opmerkingen en verbetervoorstellen)
  4. de gehele tekst (structuurverbeteringen, feedback in opmerkingen)
  5. eindredactie (koppen toevoegen, fotobijschriften, check op eenheid in schrijfwijzen, in­houdsopgave aanpassen)
  6. samenvatting schrijven
Voorbeelden van redigeeropdrachten uit mijn portfolio