Tekstproducties over kennisdeling & professionalisering

Kennis delen is helemaal van deze tijd. Samen ben je slimmer en kun je grote stappen maken. Kennisdeling geeft  professionalisering vleugels. Daarom delen we onze ervaringen en bevindingen. Dat doen we online, maar ook op conferenties en seminars. In aantrekkelijke, inhoudelijk sterke tekstproducties doe ik daar verslag van.

Ik maakte in de loop der jaren vele verslagen van conferenties voor ketenpartners, management en medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, inspiratieboekjes over best practices voor medewerkers van Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI), digitale verslagen en e-zines voor Stichting School en Veiligheid.

Dit leidde in 2015 tot de start van Verslagvaneendag, een samenwerkingsverband van communicatiecollega’s met verschillende disciplines: tekst, foto, film, vormgeving en websitebouw. We bedenken concepten en realiseren evenementenverslagen waarin de hoogtepunten en de gedeelde kennis worden vastgelegd voor bezoekers/deelnemers.