Tekstproducties over samenleving & veiligheid

Veiligheid is een thema waar ik veel over schrijf. In opdracht van ministeries, organisaties en bedrijven maak ik tekstproducties voor ketenpartners, (justitiĆ«le) doelgroepen of collega’s.

In de loop der jaren heb ik vele boeiende gesprekken gevoerd met beveiligers, bewakers, informatiebeveiligers, PIW’ers, bewa’s, reclasseerders, politieagenten, hulpverleners, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en nog veel meer professionals in en rond de veiligheidsbranche.

Ik schreef reportages en artikelen, bedacht bladconcepten, verzorgde hoofd- en eindredactie van bladen, scherpte redactionele formules van personeelsbladen aan, maakte programmaboekjes voor en schreef verslagen van congressen en conferenties, ontwikkelde voorlichtingsmateriaal voor justitiƫle doelgroepen, beschreef methodieken, bewerkte educatieve teksten en e-learningmodules en maakte e-nieuwsbrieven en e-zines over veiligheid, crisiscommunicatie en crisisplannen.

Schriftelijke communicatie over veiligheidsthema’s vereist zorgvuldigheid. Wikken en wegen. Nuchterheid. En precies dat zet ik voor mijn opdrachtgevers in de veiligheidsbranche in.