Tekstproducties over vakmanschap & dienstverlening

In onze gedigitaliseerde maatschappij klinkt het bijna ouderwets: vakmanschap. Toch staat dat woord voor onmisbaar. Want waar zouden we zijn zonder al die vakmensen in bouw, industrie en vervoer? Zonder al die professionals in zorg, welzijn, veiligheid en onderwijs?

Daar schrijf ik voor en over. Over wat ze doen, wat ze motiveert, wat hun expertise is. In bladen, op websites en in evenementenverslagen. Vakmensen en professionals verdienen erkenning. Daar draag ik met mijn tekstproducties graag aan bij.

Ik maakte onder meer tekstproducties over vakmanschap en dienstverlening voor de bouwsector (Smits Bouwbedrijf, BUKO), de metaalindustrie (Bureau Houthavens/Metaaljournaal), afvalverwerking en recycling (GP Groot) en het onderwijs (ministerie van OCW, Stichting School & Veiligheid, Antoniusschool).