portfolio afbeelding

Jubileumuitgave | Magazine | GP Groot 100 jaar

Het magazine GP Groot 100 jaar schetst een kleurrijk beeld van heden en verleden van een van de grotere werkgevers in Noord-Holland. In 100 jaar tijd van familiebedrijf tot bedrijvenfamilie! Marleens bureau ontwikkelde het tekstconcept en verzorgde de redactie van A tot Z.

portfolio afbeelding

Folders | Voorlichtingsteksten | Veiligheid en Justitie

Folders, informatiesheets en ander schriftelijk voorlichtingsmateriaal voor ouders, jongeren, professionals (medewerkers, verwijzers) en andere interne en externe doelgroepen van DJI.

portfolio afbeelding

MVO-verslag | Jaarverslag | GP Groot

Tekstredactie MVO- en duurzaamheidsverslag GP Groot, diverse jaargangen.

portfolio afbeelding

Eindredactie | Personeelsblad | Zorg

Eindredactie ad interim, personeelsblad Status, team Interne communicatie, AMC, Amsterdam.

portfolio afbeelding

Voorlichtingsteksten | Campagne | Overheid

Tekstredactie voor uitgaven voor campagne van DWI in Amsterdam. Doel: armoedebestrijding. Opdrachtgever: BBK.

folder-icon
portfolio afbeelding

Tekstredactie | Expositie

Teksten voor expositie over grazers in het duingebied. Voor: Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). 

folder-icon
portfolio afbeelding

Eindredactie | Wervende teksten | Vrijwilligers

Eindredactie van een serie informatiesheets voor UNICEF Nederland. Doel: vrijwilligers werven, inspireren, motiveren.

folder-icon
portfolio afbeelding

Verslag conferentie | Verslagvaneendag | Stichting School en Veiligheid

Tekst en concept diverse conferentieverslagen: tekstredactie i.s.m. www.verslagvaneendag.nl. Thema: onderwijs en veiligheid. Voor: Stichting School en Veiligheid.