portfolio afbeelding

Amsterdam UMC | verslag evenement | e-zine

 

 

Na de 21ste Anna Reynvaanlezing van Amsterdam UMC ontvingen alle deelnemers en andere geïnteresseerden uit de doelgroep van verpleegkundigen dit online evenementenverslag. Het e-zine doet verslag van alle programma-onderdelen van het tweedaagse evenement. Leuk om nog even na te genieten, maar ook handig om alle uitgewisselde kennis en ervaringen kort en krachtig op een rij te hebben.

portfolio afbeelding

Amsterdam UMC | e-zine | teksten

Patiënten van Amsterdam UMC lezen in deze editie van e-zine In Praktijk alles over voeding. Wat kunnen de ziekenhuiskoks voor je betekenen als je door een chemo je smaak kwijt bent? Waarom raken zieke mensen eerder ondervoed? En wat doe je als je een tijd alleen maar vloeibaar kunt eten? Koks, diëtisten en patiënten vertellen erover.

 

 

 

portfolio afbeelding

Dienst Justitiële Inrichtingen | Interviews | Online tekstproducties

Dagelijks werken met de doelgroepen vanDJI, dat vergt specifieke vaardigheden. Hoe werken uitvoerende medewerkers in justitiële inrichtingen aan hun vakmanschap? Daarover heb ik in de loop der jaren al tientallen DJI-medewerkers geïnterviewd. Detentietoezichthouders Ali en Krešu bijvoorbeeld.

portfolio afbeelding

SEO teksten | Van Vliet ladingdragers & logistiek

SEO-teksten voor de nieuwe website van Van Vliet ladingdragers & logistics. Korte krachtige copy om de vindbaarheid te vergroten én recht te doen aan de nieuwe profilering.

portfolio afbeelding

Online tekstproductie | website | BUKO Transport

Vakmanschap verwoorden, dat is nog eens mooi werk. En als er dan ook nog zulke mooie beelden (Sixtyseven) bij worden gezet, levert dat een overtuigende en onderscheidende website op. Piekfijn in orde dus!

 

 

 

 

folder-icon
portfolio afbeelding

Conceptontwikkeling | Personeelsbladen | Nieuwsbrieven

Redactionele concepten, nieuwe rubrieken, vernieuwing bedrijfsbladen in print of online, voor diverse opdrachtgevers.

 

portfolio afbeelding

Artikelen | Vakbladen | Bedrijfsbladen | Intranet

Artikelen schrijven voor bedrijfsbladen, intranet, vakbladen, internet, intranet.

portfolio afbeelding

Webredactie | Intranet | Zorg

Webredacteur ad interim, AMC.

portfolio afbeelding

Conferentieverslag | Zorg | Verslagvaneendag

Verslag, tekst & concept. Voor: Alliantie AMC/VUmc. I.s.m. Verslagvaneendag.

portfolio afbeelding

Verslag | Online teksten | She Speaks

Online verslagen van het evenement She Speaks (drie edities). Tekst en tekstconcept. Teamwerk i.s.m. Redactieprofs en Verslagvaneendag. Ook: teksten website, uitnodigingen, mailings, persberichten.