portfolio afbeelding

Factsheet | Methodiekbeschrijving | Exodus

Wie je ook bent, wat je ook doet, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: meedoen in de samenleving. Voor de doelgroep van nazorgorganisatie Exodus is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Met de nieuwe methodiek Krachtwerk helpen de professionals van Exodus ex-gedetineerden op weg naar een zinvol bestaan zonder criminaliteit. In dit factsheet, waarin cliënt Joeri centraal staat, lezen verwijzers en gemeenten over het hoe en waarom van deze methodiek.