portfolio afbeelding

DCC-IenW | Online verslag | Verslag van een Dag

DCC-IenW deelt graag kennis met ketenparters over crisisbeheersing en het coördineren van rampen op het gebied van infrastructuur, milieu en water. Bijvoorbeeld op lunchbijeenkomsten. Met het team van verslagvaneendag maakten tekstcollega’s Jeroen, Helene en ik daar al enkele verslagen van, zodat de gedeelde kennis werd vastgelegd en verder verspreid.

portfolio afbeelding

Dienst Justitiële Inrichtingen | Interviews | Online tekstproducties

Dagelijks werken met de doelgroepen vanDJI, dat vergt specifieke vaardigheden. Hoe werken uitvoerende medewerkers in justitiële inrichtingen aan hun vakmanschap? Daarover heb ik in de loop der jaren al tientallen DJI-medewerkers geïnterviewd. Detentietoezichthouders Ali en Krešu bijvoorbeeld.

portfolio afbeelding

Factsheet | Methodiekbeschrijving | Exodus

Wie je ook bent, wat je ook doet, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: meedoen in de samenleving. Voor de doelgroep van nazorgorganisatie Exodus is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Met de nieuwe methodiek Krachtwerk helpen de professionals van Exodus ex-gedetineerden op weg naar een zinvol bestaan zonder criminaliteit. In dit factsheet, waarin cliënt Joeri centraal staat, lezen verwijzers en gemeenten over het hoe en waarom van deze methodiek.

Nieuwsbrieven | Ministerie van OCW

Nieuwsbrieven over veiligheid, crisismanagement en het veiligheidsplan voor de sectoren Onderwijs en Cultureel Erfgoed. Nieuwsbrief voor de campagne Wees duidelijk over agressie (Veilige Publieke Taak). Tekstredactie e-zine School en Seksualiteit (over seksueel grensoverschrijdend gedrag, handelingsverlegenheid van onderwijsprofessionals, weerbaarheid, sexting, aangifte doen etc.).

Hoofdredactie | Personeelsblad |Veiligheid en Justitie

hoofdredacteur, veiligheid, overheidHoofdredactie ad interim, personeelsmagazine DJI, ministerie van Veiligheid en Justitie.

portfolio afbeelding

Conferentieverslag | Veiligheid en Justitie

Diverse conferentieverslagen voor DJI (Dienst Justitiele Inrichtingen), ministerie van Veiligheid en Justitie.

portfolio afbeelding

Voorlichtingsteksten | Ex-gedetineerden

Voorlichtingsteksten, folders. Voor: familieleden van ex-gedetineerden. In opdracht van Exodus Nederland.

portfolio afbeelding

e-zine | Online tekstproductie | School en veiligheid

e-zine School en seksualiteit, tekst en concept, voor Stichting School en Veiligheid, i.s.m. vormgever Riesjart Annaars.

portfolio afbeelding

Tekstredactie | Conceptontwikkeling | Schoolgids

Concept & tekst voor schoolgids, cluster-4 onderwijs. I.s.m. vormgever en illustrator Jantien Slob.

portfolio afbeelding

Verslag conferentie | Verslagvaneendag | Stichting School en Veiligheid

Tekst en concept diverse conferentieverslagen: tekstredactie i.s.m. www.verslagvaneendag.nl. Thema: onderwijs en veiligheid. Voor: Stichting School en Veiligheid.