portfolio afbeelding

Redigeren | Opleidingsgids | DJI

Tekstformat ontwikkelen, team samenstellen, schrijfinstructies opstellen en aan de slag. Zo’n 150 trainingen redigeerde ik met mijn team voor de opleidingscatalogus van DJI. 

portfolio afbeelding

Conferentieverslag | Zorg | Verslagvaneendag

Verslag, tekst & concept. Voor: Alliantie AMC/VUmc. I.s.m. Verslagvaneendag.

portfolio afbeelding

Verslag | Online teksten | She Speaks

Online verslagen van het evenement She Speaks (drie edities). Tekst en tekstconcept. Teamwerk i.s.m. Redactieprofs en Verslagvaneendag. Ook: teksten website, uitnodigingen, mailings, persberichten.

e-learning | Informatiebeveiliging

Begeleidende teksten en voice-overteksten voor e-learningmodules over informatiebeveiliging.

folder-icon