portfolio afbeelding

Jubileumuitgave | Magazine | GP Groot 100 jaar

Het magazine GP Groot 100 jaar schetst een kleurrijk beeld van heden en verleden van een van de grotere werkgevers in Noord-Holland. In 100 jaar tijd van familiebedrijf tot bedrijvenfamilie! Marleens bureau ontwikkelde het tekstconcept en verzorgde de redactie van A tot Z.

portfolio afbeelding

Factsheet | Methodiekbeschrijving | Exodus

Wie je ook bent, wat je ook doet, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: meedoen in de samenleving. Voor de doelgroep van nazorgorganisatie Exodus is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Met de nieuwe methodiek Krachtwerk helpen de professionals van Exodus ex-gedetineerden op weg naar een zinvol bestaan zonder criminaliteit. In dit factsheet, waarin cliënt Joeri centraal staat, lezen verwijzers en gemeenten over het hoe en waarom van deze methodiek.

Nieuwsbrieven | Ministerie van OCW

Nieuwsbrieven over veiligheid, crisismanagement en het veiligheidsplan voor de sectoren Onderwijs en Cultureel Erfgoed. Nieuwsbrief voor de campagne Wees duidelijk over agressie (Veilige Publieke Taak). Tekstredactie e-zine School en Seksualiteit (over seksueel grensoverschrijdend gedrag, handelingsverlegenheid van onderwijsprofessionals, weerbaarheid, sexting, aangifte doen etc.).

portfolio afbeelding

Brochures | Wervende teksten | Bouwbedrijf

Diverse projectbrochures (voor potentiële kopers) en brochures over bijzondere bouwconcepten (voor potentiële opdrachtgevers) voor o.a. Smit’s Bouwbedrijf.

folder-icon
portfolio afbeelding

Wervende teksten | Educatieve teksten | Reclassering

Vrijwilligers werven voor ‘moeilijke’ doelgroepen. Of een reader redigeren voor een training voor professionals. Deze geheel verschillende tekstproducties maakte ik voor Reclassering Nederland.

folder-icon
portfolio afbeelding

Conceptontwikkeling | Personeelsbladen | Nieuwsbrieven

Redactionele concepten, nieuwe rubrieken, vernieuwing bedrijfsbladen in print of online, voor diverse opdrachtgevers.

 

portfolio afbeelding

MVO-verslag | Jaarverslag | GP Groot

Tekstredactie MVO- en duurzaamheidsverslag GP Groot, diverse jaargangen.

portfolio afbeelding

Artikelen | Vakbladen | Bedrijfsbladen | Intranet

Artikelen schrijven voor bedrijfsbladen, intranet, vakbladen, internet, intranet.

portfolio afbeelding

Reportage | Online en print

Reportages voor bedrijfsbladen en intranet. Schrijven alsof de lezer er zelf bij is.

Reportages voor intranet en bedrijfsbladen. Diverse opdrachtgevers in zorg, veiligheid, vakmanschap, dienstverlening.

folder-icon
portfolio afbeelding

Bewustwordingscampagne | Informatiebeveiliging | Boekje

Boekje over informatiebeveiliging in het kader van een interne bewustwordingscampagne. Doel: bewustwording en voorlichting medewerkers. Voor: DJI, Veiligheid en Justitie.

Met sprekende illustraties van Vijselaar en Sixma.

folder-icon