Hoofdredactie | Personeelsblad |Veiligheid en Justitie

hoofdredacteur, veiligheid, overheidHoofdredactie ad interim, personeelsmagazine DJI, ministerie van Veiligheid en Justitie.

portfolio afbeelding

Verslag conferentie | Verslagvaneendag | Stichting School en Veiligheid

Tekst en concept diverse conferentieverslagen: tekstredactie i.s.m. www.verslagvaneendag.nl. Thema: onderwijs en veiligheid. Voor: Stichting School en Veiligheid.