portfolio afbeelding

Dienst Justitiële Inrichtingen | Interviews | Online tekstproducties

Dagelijks werken met de doelgroepen vanDJI, dat vergt specifieke vaardigheden. Hoe werken uitvoerende medewerkers in justitiële inrichtingen aan hun vakmanschap? Daarover heb ik in de loop der jaren al tientallen DJI-medewerkers geïnterviewd. Detentietoezichthouders Ali en Krešu bijvoorbeeld.

portfolio afbeelding

Redigeren | Opleidingsgids | DJI

Tekstformat ontwikkelen, team samenstellen, schrijfinstructies opstellen en aan de slag. Zo’n 150 trainingen redigeerde ik met mijn team voor de opleidingscatalogus van DJI. 

portfolio afbeelding

SEO teksten | Van Vliet ladingdragers & logistiek

SEO-teksten voor de nieuwe website van Van Vliet ladingdragers & logistics. Korte krachtige copy om de vindbaarheid te vergroten én recht te doen aan de nieuwe profilering.

portfolio afbeelding

AMC | Webredactie en communicatieadvies a.i.

Webredactie AMC ad interim (mei t/m december 2017). Taken: webredacteur, adviseur interne communicatie. Ik schreef onder meer reportages (baliemedewerkerspsychiatrie, patiëntenvervoer, endoscopie), over nieuwe ontwikkelingen in zorg (spoedeisende hulp, online consult), onderwijs (interprofessioneel onderwijs, opereren op noedels) en onderzoek (onderzoek met maatschappelijke impact) en adviseerde in interne communicatietrajecten.

 

 

 

folder-icon
portfolio afbeelding

Jubileumuitgave | Magazine | GP Groot 100 jaar

Het magazine GP Groot 100 jaar schetst een kleurrijk beeld van heden en verleden van een van de grotere werkgevers in Noord-Holland. In 100 jaar tijd van familiebedrijf tot bedrijvenfamilie! Marleens bureau ontwikkelde het tekstconcept en verzorgde de redactie van A tot Z.